CÔNG TY TNHH SX – TM – DV HÓA CHẤT THÁI LAI

» Địa chỉ: 33 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP. HCM
» Điện thoại: 028. 3835 9533 –  Fax: 028. 3830 0677
» Hotline / Zalo: 0903 88 5978
» Email: info@thailai.com.vn – Website: https://www.thailai.com.vn

CÔNG TY TNHH SX – TM – DV HÓA CHẤT THÁI LAI

» Địa chỉ: 33 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP. HCM
» Điện thoại: 028. 3835 9533 –  Fax: 028. 3830 0677
» Hotline / Zalo: 0903 88 5978
» Email: info@thailai.com.vn – Website: https://www.thailai.com.vn

sẢN PHẨM BẠN QUAN TÂM

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Beckacite 1111-70-T

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 3106-X-70

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 3755-X-80

Drier - Chất làm khô

Drier – Cobalt Octoate 10%

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Acrydic 47-151

Hóa trợ nghiền xi măng, phụ gia xây dựng

Diethanolamine

Ngành sơn, mực in

Alkyd Resin TL-1433

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Etermino 9327

Drier - Chất làm khô

Petcoal P120

Ngành sơn, mực in

Ethyl Acetate

Hóa trợ nghiền xi măng, phụ gia xây dựng

Diethylene Glycol

Long oil Alkyd Resin

Beckosol SP-6503-70HV

Long oil Alkyd Resin

Beckosol ES-6501-80N

Ngành sơn, mực in

Titanium Dioxide CR834

Ngành khác

BHT

Ngành sơn, mực in

Petroleum Resin SK120H

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Polyurethane Resin TL75

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Eterac 7302-1-XC-60

Ngành sơn, mực in

Alkyd Resin CR-1486-70

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Acrydic A-801-P