CÔNG TY TNHH SX – TM – DV HÓA CHẤT THÁI LAI

» Địa chỉ: 33 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP. HCM
» Điện thoại: 028. 3835 9533 –  Fax: 028. 3830 0677
» Hotline / Zalo: 0903 88 5978
» Email: info@thailai.com.vn – Website: https://www.thailai.com.vn

CÔNG TY TNHH SX – TM – DV HÓA CHẤT THÁI LAI

» Địa chỉ: 33 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP. HCM
» Điện thoại: 028. 3835 9533 –  Fax: 028. 3830 0677
» Hotline / Zalo: 0903 88 5978
» Email: info@thailai.com.vn – Website: https://www.thailai.com.vn

sẢN PHẨM BẠN QUAN TÂM

Ngành sơn, mực in

Calcined Kaolin HS-801-A

Hóa trợ nghiền xi măng, phụ gia xây dựng

Triisopropanolamine 85%

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Polyurethane Resin TL75

Ngành sơn, mực in

Butyl Acetate

Ngành sơn, mực in

Mono Ethylene Glycol

Ngành sơn, mực in

Petroleum Resin SK120H

Ngành sơn, mực in

Titanium dioxide CR828

Acrylic Polyon Resin - Amino Resin

Beckacite 1111-70-T

Ngành sơn, mực in

Titanium Dioxide CR826

Drier - Chất làm khô

Drier – Calcium Octoate 10%

Ngành sơn, mực in

Ethyl Acetate

Ngành sơn, mực in

Titanium Dioxide CR834

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 3755-X-80

Ngành sơn, mực in

Butyl Cellosolve

Drier - Chất làm khô

Drier – Lead Octoate 32%

Long oil Alkyd Resin

Beckosol ES-6501-80N

Ngành sơn, mực in

Petroleum Resin GA120

Hóa trợ nghiền xi măng, phụ gia xây dựng

Diethylene Glycol

Ngành sơn, mực in

Eterkyd 242-XM-60

Long oil Alkyd Resin

Eterkyd 1210-M-100