Showing all 6 results

Drier - Chất làm khô

Antiskin Patox-1

Drier - Chất làm khô

Drier – Calcium Octoate 10%

Drier - Chất làm khô

Drier – Cobalt Octoate 10%

Ngành sơn, mực in

Drier – Lead Octoate 32%

Ngành sơn, mực in

Drier – Zirconium Octoate 12%

Drier - Chất làm khô

Petcoal P120